Kein Bild vorhanden
Kein Bild vorhanden
Kein Bild vorhanden
Kein Bild vorhanden

Mobil

 •  Atomos Master Caddy HD, Kapazität 1TB, 1x SATA 6 GB/s, drive 7200RPM, through...
  statt vorher
  100.60 CHF
  90.55 CHF
 •  G-Tech Drive G-Tech ev RaW 1TB
  statt vorher
  91.40 CHF
  82.25 CHF
 •  G-Tech Drive mobile SSD R-Series 1TB
  statt vorher
  285.20 CHF
  256.70 CHF
 •  G-Tech Drive Thunderbolt 3 4TB Silver
  statt vorher
  432.90 CHF
  346.30 CHF
 •  G-Tech Drive USB-C 4TB
  statt vorher
  192.90 CHF
  154.35 CHF
 •  G-Tech ev ATC AllTerrain Thunderb. Encl.
  statt vorher
  159.00 CHF
  127.20 CHF
 •  G-Tech Raid Removable 16TB Silver
  statt vorher
  1'042.05 CHF
  937.85 CHF
 •  G-RAID Removable Thunderbolt 3, 8TB, Silver EMEA, 2 Laufwerken
  statt vorher
  672.85 CHF
  605.60 CHF
 •  Samsung Portable SSD T5 1TB 540MB/s black
  185.00 CHF