Kein Bild vorhanden
Kein Bild vorhanden
Kein Bild vorhanden

Litepanels

Litepanels Gemini 2x1 MULTICOLOR Softpanel
Kein Bild vorhanden
Kein Bild vorhanden

Studiokameras

 •  Blackmagic Blackmagic Micro Studio Camera 4K
  statt vorher
  1'384.30 CHF
  1'315.10 CHF
 •  Blackmagic Blackmagic Studio Camera HD 2. Ohne interner Batterie
  statt vorher
  1'601.90 CHF
  1'521.80 CHF
 •  Blackmagic Blackmagic Studio Camera 4K 2. Ohne interner Batterie
  statt vorher
  1'807.45 CHF
  1'717.10 CHF
 •  Blackmagic Design Blackmagic URSA Broadcast
  statt vorher
  3'717.70 CHF
  3'531.80 CHF
 •  JVC GY-HM890CHE Studio/ENG camcorder, no lens
  8'289.00 CHF
 •  JVC GY-HM890E Studio/ENG camcorder, Fujinon 20x lens
  9'474.00 CHF
 •  JVC GY-HM890-KT14 Studio/ENG camcorder, Canon 14x lens
  9'474.00 CHF
 •  JVC GY-HM890-XT17 Studio/ENG camcorder, Fujinon 17x lens
  10'659.00 CHF
 •  JVC GY-HM890-XT20 Studio/ENG camcorder, Fujinon 20x lens
  12'792.00 CHF