Kein Bild vorhanden
Kein Bild vorhanden
Kein Bild vorhanden

Studiokameras

 •  Blackmagic Blackmagic Micro Studio Camera 4K
  statt vorher
  1'335.60 CHF
  1'268.80 CHF
 •  Blackmagic Blackmagic Studio Camera HD 2. Ohne interner Batterie
  statt vorher
  1'540.20 CHF
  1'463.15 CHF
 •  Blackmagic Blackmagic Studio Camera 4K 2. Ohne interner Batterie
  statt vorher
  1'756.15 CHF
  1'668.35 CHF
 •  Blackmagic Design URSA Broadcast
  statt vorher
  3'586.20 CHF
  3'406.85 CHF
 •  JVC GY-HM890CHE Studio/ENG camcorder, no lens
  8'289.00 CHF
 •  JVC GY-HM890E Studio/ENG camcorder, Fujinon 20x lens
  9'474.00 CHF
 •  JVC GY-HM890-KT14 Studio/ENG camcorder, Canon 14x lens
  9'474.00 CHF
 •  JVC GY-HM890-XT17 Studio/ENG camcorder, Fujinon 17x lens
  10'659.00 CHF
 •  JVC GY-HM890-XT20 Studio/ENG camcorder, Fujinon 20x lens
  12'792.00 CHF