Kein Bild vorhanden
Kein Bild vorhanden
Kein Bild vorhanden
 
 
 

 

Jetzt bei Schweizer AG

Kein Bild vorhanden

Stativsysteme

 •  12 SB ENG 2 CF Stativ-System: DV 12 SB Fluidkop
  statt vorher
  6'148.00 CHF
  5'225.80 CHF
 •  SB 15 ENG 2 CF Stativ-System: Video 15 SB Fluid-St
  statt vorher
  7'093.00 CHF
  6'029.05 CHF
 •  SB 15 ENG 2 MCF Stativ-System: DV 15 SB Fluidkopf
  statt vorher
  7'528.00 CHF
  6'398.80 CHF
 •  Sachtler System 18 S2 ENG 2 CF / 2-22 kg Traglast
  statt vorher
  7'888.00 CHF
  6'704.80 CHF
 •  Sachtler System 18 S2 ENG 2 MCF
  statt vorher
  8'236.00 CHF
  7'000.60 CHF
 •  System 20 S1 HD CF
  statt vorher
  10'510.00 CHF
  8'933.50 CHF
 •  System 20 S1 HD MCF
  statt vorher
  10'880.00 CHF
  9'248.00 CHF
 •  25 EFP 2 CF System : Video 25 Plus Fluidkopf, Stat
  statt vorher
  11'281.00 CHF
  9'588.85 CHF
 •  System 30 EFP 2 MCF
  statt vorher
  12'429.00 CHF
  10'564.65 CHF