Kein Bild vorhanden
Kein Bild vorhanden
Kein Bild vorhanden
Kein Bild vorhanden

RED Kameras Modules

 •  DSMC² BASE EXPANDER
  1'796.20 CHF
 •  DSMC²™ Base I/O V-Lock Expander
  1'949.20 CHF
 •  DSMC2 GOLD MOUNT BATTERY MODULE PRO
  816.00 CHF
 •  DSMC² JETPACK-SDI EXPANDER
  1'283.15 CHF
 •  DSMC2 PRODUCTION KIT (V-LOCK)
  6'669.80 CHF
 •  DSMC2® PRODUCTION MODULE (V-LOCK)
  4'874.60 CHF
 •  RED DSMC2 SIDE HANDLE
  975.10 CHF
 •  DSMC² SIDEKICK (MAGNESIUM)
  1'180.15 CHF
 •  DSMC2 V-LOCK BATTERY MODULE PRO
  816.00 CHF